Dokumenty potrzebne do wyceny

Działki niezabudowane

obligatoryjne:

 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej

fakultatywne:

 • odpis z księgi wieczystej
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w m.p.z.p. (ewentualnie studium)
 • lub decyzja o warunkach zabudow
Budynki mieszkalne jednorodzinne i obiekty wielorodzinne

obligatoryjne:

 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej
 • zestawienie powierzchni z projektu architektonicznego
 • pozwolenie na użytkowanie/zaświadczenie o zakończeniu budowy

fakultatywne:

 • projekt architektoniczny
 • umowy najmu w przypadku wynajmu nieruchomości
 • deklaracja podatku od nieruchomości
Obiekty komercyjne i nieruchomości nietypowe

obligatoryjne:

 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej
 • zestawienie powierzchni z projektu architektonicznego
 • pozwolenie na użytkowanie/zaświadczenie o zakończeniu budowy
 • inne dokumenty związane ze specyfiką nieruchomości
Budynki w trakcie budowy

obligatoryjne:

 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej
 • pozwolenie na budowę
 • decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku braku m.p.z.p.)
 • projekt architektoniczny
 • kosztorys budowlany
Lokale

obligatoryjne:

 • numer księgi wieczystej
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
 • informacja o zaległościach czynszowych

fakultatywne:

 • rzut lokalu
 • umowa deweloperska
 • umowa przedwstępna
Siedliska i grunty rolne

obligatoryjne:

 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej
 • zestawienie powierzchni użytkowej obiektów siedliskowych

fakultatywne:

 • projekt architektoniczny
 • deklaracja podatku od nieruchomości