p

Operat szacunkowy i wycena nieruchomości

Kancelaria świadczy usługi w zakresie operatu szacunkowego w Poznaniu oraz analizy i charakterystyki rynku. Wyceniamy nieruchomości zabudowane i niezabudowane dla różnych celów i potrzeb. Sporządzamy również opracowania i ekspertyzy będące poza obszarem wyceny oraz zajmujemy się ograniczonymi prawami rzeczowymi.

ANALIZY

Wykonujemy analizy i charakterystyki rynku obejmujące m.in:

Analizy kształtowania się na przestrzeni lat cen transakcyjnych nieruchomości na rynku lokalnym oraz rynkach ponadlokalnych.

Analizy kształtowania się na przestrzeni lat stawek czynszów dzierżawnych lub czynszów z umów najmu powierzchni mieszkalnych oraz komercyjnych, odnotowanych na rynku lokalnym oraz ponadlokalnym.

Charakterystyki rynku uwzględniające wykonane i realizowane zamierzenia inwestorskie na rynku deweloperskim z szczegółowa analizą cen lub stawek czynszowych.

Inne analizy i charakterystyki wykonywane na potrzeby indywidualnego inwestora.

p
notebook praca
DORADZTWO

Świadczymy także usługi obejmujące m.in.:

Porady związane z zakupem nieruchomości.

Doradztwo w zakresie inwestowania w nieruchomości oraz oceny opłacalności inwestycji.

Doradztwo w zakresie spraw spornych, m.in.: opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, opłat planistycznych, adiacenckich, spadkowych, itp.

Badanie stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych oraz jej aktach dla różnych potrzeb.

Pomoc przy występowaniu o decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję pozwolenia na budowę.

Pomoc w odzyskiwaniu utraconych nieruchomości.