Rodzaje wycenianych nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane
 • Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne
 • Grunty komercyjne
 • Grunty rolne, grunty leśne, itp.
Nieruchomości gruntowe zabudowane lub w trakcie budowy
 • Budynkami jednorodzinnymi, wielorodzinnymi
 • Budynkami biurowymi
 • Budynkami przemysłowymi
 • Budynkami handlowo – usługowymi
 • Budynkami użyteczności publicznej
Nieruchomości lokalowe wykończone lub w trakcie budowy
 • Lokale mieszkalne
 • Lokale użytkowe
 • Lokale biurowe
 • Lokale handlowe
Nieruchomości ściśle związane z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej
 • Hotele
 • Stacje paliw
 • Restauracje
 • Obiekty sportowo-rekreacyjne
 • Kina